Hoe verloopt de intake?
De eerste stap doet u zelf, door u aan te melden via ons aanmeldformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Zodra wij uw aanvraag binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op en stellen ons voor. Tevens leggen wij uit wat u kunt verwachten van onderbewindstelling. Vervolgens maken wij een afspraak om bij u langs te komen.
De tweede stap doet u samen met de bewindvoerder. Bij u thuis vindt het intakegesprek plaats en wordt alles besproken wat nodig is om het verzoek tot onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank. U dient al uw financiële gegevens te laten zien, zodat wij kunnen beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij onze hulp. Als dat zo is vullen we samen het aanvraagformulier in, welke u dient te ondertekenen. Wij zorgen dat alle juiste papieren bij het formulier zitten en doen het op de post.
In sommige gevallen kan het tot wel 2 maanden duren voordat de beschikking van de rechtbank binnen is. In de tussentijd kunnen wij alvast uw administratie op orde brengen en op een rij zetten wat uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden zijn. Tevens wordt er gekeken naar uw motivatie om uw uitgavenpatroon aan te passen.
En nadat de beschikking is afgegeven?
Zodra de beschikking is afgegeven door de rechtbank gaan we door met de derde stap. Wij vragen een (andere) bankrekening voor u aan, zodat wij kunnen zorgen dat uw vaste lasten op tijd betaald worden. Ook storten we elke week op een vaste dag uw leefgeld, waarmee u boodschappen kunt doen. Tevens maken we een budgetplan en schrijven diegenen aan die geld van u krijgen of u betalen. De bedoeling is dat alle post rechtstreeks naar de bewindvoerder gaat en uw inkomsten op de juiste bankrekening worden gestort. Als u eventueel schulden heeft, lichten wij alle schuldeisers in en geven aan dat u onder bewind staat bij Beschermingsbewind Lelystad. Zo kunt u tot rust komen en laat u de “problemen” door ons oplossen.

Wanneer stopt het beschermingsbewind?
Als u een andere bewindvoerder wilt of helemaal van het beschermingsbewind af wilt, kunt u een verzoek tot wijziging of opheffing indienen bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal dan beoordelen of het verzoek wordt goedgekeurd. Uiteraard stopt beschermingsbewind ook als de cliënt is overleden.

Wat gebeurt er na de stopzetting?
Als de rechter de opheffing heeft goedgekeurd, schrijven wij alle instanties aan dat u voortaan zelf de betalingen en rekeningen weer wilt ontvangen. Als u een andere bewindvoerder heeft gekregen, sturen wij ook alle instanties een brief dat alle post voortaan naar een ander adres moet. Daarna wordt het overgebleven saldo van uw rekening gestort op het nieuwe bankrekeningnummer, wat u of uw nieuwe bewindvoerder heeft opgegeven. De post die nog bij ons binnenkomt, sturen wij enige tijd door. We sluiten de rekening bij Beschermingsbewind Lelystad af en maken een eindverantwoording voor de Kantonrechter. Na goedkeuring sluiten wij het dossier af.
Als de cliënt is overleden mogen we helemaal niets meer doen. Zo gauw alle stukken zijn ontvangen dat de cliënt inderdaad is overleden, dragen wij het bij ons in beheer zijnde vermogen over aan een notaris of de wettige erfgena(a)m(en). Wij maken nog een eindverantwoording voor de Kantonrechter en daarna wordt het dossier afgesloten.

Wat doet BeschermingsBewind Lelystad voor u?
Na de intake en zodra u van start gaat bij Beschermingsbewind Lelystad, gaan wij het volgende doen:
  • We zorgen voor de benodigde papieren om de aanvraag bij de Kantonrechter in te dienen;
  • We openen voor u een aparte bankrekening;
  • We maken een uitgebreid budgetplan en bespreken dat met u;
  • We maken een boedelbeschrijving van al uw geld en leggen dat voor aan de Kantonrechter;
  • We schrijven alle instanties aan waarmee u een financiële relatie heeft. We vragen hen om alle post voortaan naar ons te sturen. Ook vragen we om alle betalingen op het nieuwe rekeningnummer over te maken;
  • Als u uit uw eigen woning weggaat, dan zorgen wij voor het opzeggen van de huur of verkoop van het huis. Ook zorgen we dat het huis wordt leeg geruimd;
  • Zodra het eerste geld op het nieuwe rekeningnummer staat, gaan wij de administratie voor u doen. U krijgt per maand een overzicht, waarop u kunt zien welke kosten wij voor u betaald hebben. Ook ziet u dan het begin- en eindsaldo van de rekening.
  • We doen eventuele belastingaangiften en vragen toeslagen en bijzondere bijstand aan (indien nodig);
  • U betaalt een vast bedrag per maand voor onze diensten. Daarbij kunnen nog wel extra kosten komen, als we uw huis moeten verkopen of leeg moeten halen. Ook een belastingaangifte voor box 3 kost extra geld. Hiervoor geldt soms een vast tarief, maar kan ook op basis van gemaakte uren in rekening worden gebracht. Dit wordt berekend op basis van de richtlijnen van de Kantonrechter.
De tarieven van Beschermingsbewind Lelystad vindt u hier.