Formulieren

Formulier: Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
Dit formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van een bewind of een mentorschap of voor aanvragen van beide maatregelen.
Klik hier om het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap te downloaden.

Formulier: Akkoordverklaring Familie
Dit formulier kan worden verklaard om akkoord te geven voor het aanvragen van diverse maatregelen, waaronder curatele, mentorschap en onderbewindstelling.
Klik hier om het formulier “Akkoordverklaring Familie” te downloaden.

Formulier: Aanmeldformulier Beschermingsbewind Lelystad
Met dit formulier kunt u zich aanmelden bij Beschermingsbewind Lelystad.
Klik hier om het formulier “Aanmeldformulier Beschermingsbewind Lelystad” te downloaden.