Wat is beschermingsbewind precies?
Als u het door lichamelijke, geestelijke of financiële problemen een poosje, of misschien zelfs voor altijd moeilijk vindt om goed met uw geld en goederen om te gaan, kunt u “onderbewind” gesteld worden. Het houdt in dat de bewindvoerder de zorg krijgt om goed met uw goederen en geld om te gaan. U hoeft hier dan niet meer zelfstandig over te beslissen, waardoor u rust krijgt.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?
Dit kunt u zelf aanvragen of iemand anders kan het voor u doen. Denk hierbij aan uw partner, uw ouders of een ander familielid. Een toekomstige cliënt of familielid kan zich telefonisch, per mail of per brief bij Bechermingsbewind Lelystad aanmelden. Dan leggen wij u graag persoonlijk uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?
Zodra beide partijen vertrouwen hebben in een goede samenwerking, dan volgt het intakeproces. Hierna zal de bewindvoerder u helpen door het formulier in te vullen voor de rechtbank. Het verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de kantonrechter in de regio waar u woont. U kunt dan ook meteen vragen of een bewindvoerder van ons kantoor benoemd wordt. Dit is vaak prettiger voor familieleden omdat privé en bewindvoering dan gescheiden kunnen blijven.Met het formulier moeten ook meegestuurd worden:
  • Medische verklaring of een maatschappelijk rapport (indien aanwezig);
  • Bereidverklaring van ons kantoor dat wij als bewindvoerder willen optreden;
  • Akkoordverklaring van de familie.

Beslissing

Als het verzoekschrift bij de rechtbank binnen is gekomen, krijgt u een uitnodiging om op de zitting te verschijnen. De kantonrechter beslist daar of hij akkoord gaat met uw verzoek. Ook benoemt hij dan de door u gevraagde bewindvoerder.