Werkzaamheden bewindvoerder

Tot de werkzaamheden van een bewindvoerder behoren:

 • Aanvragen bewind en zo nodig gaan wij mee naar de zitting;
 • Bankrekening openen t.b.v. beheer gelden cliënt;
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op langdurigheidstoeslag, toeslagenwet dan wel anderszins recht op aanvulling bestaat;
 • Opstellen budgetplan;
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan;
 • Belastingaangifte Box 1;
 • Kwijtscheldingverzoeken gemeentelijke heffingen;
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand;
 • Aanvragen huurtoeslag/zorgtoeslag;
 • Regulieren handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen;
 • Regelmatig contact rechthebbende;
 • Spreekuurcontact (op werkdagen van 9:00 uur – 12:00 uur);
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank.

Niet tot de werkzaamheden behoren:

 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap *2);
 • Hulp bij problematische schulden *3);
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen *1);
 • Ontruiming van de woning *1);
 • Verhuizing *1);
 • Belastingaangifte box 2/3 *1);

*1) Indien de werkzaamheden na uw verzoek worden uitgevoerd, worden de uren gedeclareerd tegen door het LOK vastgesteld tarief. De rechtbank dient wel toestemming te geven voor
het inzetten van de uren.
*2) Voor deze werkzaamheden wordt het tarief voor niet notariële zaakwaarnemers berekend.
*3) U dient zich hiervoor aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.