Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentorschap kan worden aangevraagd als financiële belangenbehartiging alleen niet voldoende is. De mentor wordt aangesteld om te ondersteunen bij het nemen van beslissingen wanneer dit als moeilijk wordt ervaren. Hierbij kunt u denken aan beslissingen inzake verzorging, verpleging of andere begeleiding. Beschermingsbewind Lelystad zal de cliënt, voor zover mogelijk, actief betrekken bij te nemen beslissingen. Een mentorschap wordt vaak naast beschermingsbewind/bewindvoering ingesteld.

Wilt u graag meer informatie over mentorschap? Neem dan contact met ons op.